Historia
Pomysł na Radio Polonia powstał w ramach działalności Stowarzyszenia Dziedzictwo Kultury
(dalej Stowarzyszenie), które realizuje wiele projektów kulturowych mających na celu
propagowanie, tworzenie i wspieranie szeroko pojętej kultury, sztuki oraz kultywowania
tradycji.
W ramach projektów Stowarzyszenia realizowana była współpraca z instytucjami, grupami i
środowiskami, tworzącymi i pielęgnującymi kulturę we wszystkich jej dziedzinach, a
szczególnie tych dotyczących tradycji, obyczajów i miejsc historycznych. Dotyczy to zarówno
amatorskich, jak i profesjonalnych środowisk artystycznych.
Do realizacji tych projektów wykorzystywane są własne zasoby w postaci studia nagrań
audio-video oraz piwnicę artystyczną o nazwie Śląska Piwnica Artycha w Łaziskach Górnych.
Stowarzyszenie współpracuje z organizatorami i animatorami wielu instytucji kultury, ale też
z Prezydentami miast, Burmistrzami, Sołtysami, Domami i Wydziałami Kultury, oraz
wszelkimi Fundacjami i Stowarzyszeniami o podobnym profilu.
Dotychczas realizowane przez Stowarzyszenie projekty to m.in.:
– ”Ocalić od zapomnienia”
– „Śląska Kuźnia Talentów”
– ”Pomosty kultury”
– „Pędzlem i gitarą”
– „Nasze pasje”
– „Ciągle w drodze”
– ”Śląski Jarmark Kultury”
-„Projekt Góral”
– „Folklorem malowane”
– Koncerty Kapeli Dobrej Woli w ramach akcji: ”Przesłanie dla Pokoju”
Aby nadać dotychczasowej działalności Stowarzyszenia jedną, spójną komunikacyjnie formę,
która łączyłaby dotychczasowe działania, a jednocześnie zwiększyłaby ich zasięg, powstał
plan utworzenia Radia Polonia. Jest to obecnie główny, nadrzędny projekt związany z
działalnością Stowarzyszenia.

Misja, wartości i cele
Misją Radia Polonia jest:
Dotarcie zasięgiem do wszystkich ośrodków polonijnych na świecie poprzez nadawaną przez
sieć internetową całodobową stację radiową i tym samym stworzenie dla nich wspólnej
platformy komunikacyjnej.
Wartości:
Tematami audycji będą wyłącznie: kultura, sztuka, przyroda, podróże, zdrowie, porady,
ciekawe biografie itp.
Głównym celem Radia Polonia jest kultywowanie tradycji patriotycznych i pamięci o ludziach
i wydarzeniach.
Prezentacja lokalnych ośrodków polonijnych podczas audycji przeznaczonych dla naszych
słuchaczy ze wszystkich zakątków Świata w których mieszkają Polacy.

Cele:
Osiągnięcie statusu rozpoznawalnej na całym Świecie stacji radiowej, będącej radiem
„pierwszego wyboru” w ośrodkach polonijnych.
Stworzenie platformy komunikacyjnej, która poprzez internetową stronę Radia Polonia
umożliwi komunikację rodaków z całego świata, np.:
– umożliwienie wysyłania nagranych wywiadów, opowieści o lokalnych historiach
– ważne informacje z Polski dla naszych Rodaków za granicą.
– prezentowanie zróżnicowanej stylowo muzyki, w tym transmisje „na żywo” i retransmisje
koncertów.
Posiadamy możliwości techniczne, które pozwalają transmitować koncerty z dowolnego
miejsca.
Prezentowanie muzyki z polonijnych ośrodków.
Hasło reklamowe Radia Polonia: „Radio Polonia łączy Polonię na świecie”

Forma działania
Radio Polonia z założenia jest radiem działającym przez sieć internetową.
Siedziba radia zlokalizowana jest w Polsce, w głównej siedzibie Stowarzyszenia Dziedzictwo
Kultury pod adresem: Łaziska Górne 43-170 ul. Cieszyńska 22a
Program nadawany będzie całą dobę na żywo, a część czasu antenowego będą zajmowały
ciekawe audycje tematyczne.
Oprócz nadawania programu przez sieć internetową. Radio Polonia będzie aktywne w
najważniejszych mediach społecznościowych – w tym na
platformie YouTube, gdzie będzie możliwość zobaczenia koncertów i relacji z wydarzeń na
żywo, jak również obejrzeć archiwalne audycje. Transmisja będzie również odbywała się na facebooku.

Zasięg radia
Z uwagi na dostępność sieci internetowej, zasięg radia zasięg radia jest nie ograniczony.
Szacunki wskazują, że poza Polską żyje ok. 20 milionów Polaków i osób polskiego
pochodzenia. Jedna trzecia z tej grupy to Polacy urodzeni i mentalnie związani z Polską,
reszta to osoby polskiego pochodzenia o różnym stopniu więzi z polskością
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia)
Wśród największych ośrodków polonijnych wymienia się:
 Stany Zjednoczone (ogółem około 10.600.000 osób), w tym: Chicago około 1,5
miliona, Nowy Jork (700 tys.), Detroit (400 tys.). W niektórych miastach znajdują się
również polskie dzielnice (Chicago: Jackowo, Trojcowo, Detroit: Hamtramck, Nowy
Jork: Brooklyn-Greenpoint, Filadelfia: Richmond
 Niemcy (około 2.100.000 osób) – główne skupiska to Zagłębie Ruhry (700 tys.), Berlin
(180 tys.), Hamburg (110 tys.), Brema (30 tys.), poza tym Frankfurt, Monachium,
Hanower
 Brazylia (około 1.900.000 osób) – Stany Parana, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Sao Paulo, Rio de Janeiro. Kurytyba w Stanie Parana uchodzi za wielka kolebkę
emigracji chłopskiej, Parana – według danych polonijnych 700 tys., Santa Catarina –
około 280 tys., Rio Grande do Sul – 300 tys.
 Francja (około 1.000.000 osób) – w samym Paryżu ponad 300 tys. oraz regiony
północno-zachodnie
 Kanada (około 1.000.000 osób)

Program radia
Program radia wypełnią treści dotyczące przede wszystkim kultury, sztuki, tradycji,
ciekawych biografii, wydarzeń, zdrowia, poradniki. Prezentowane będzie bardzo dużo muzyki
maksymalnie dopasowanej do większości gustów muzycznych w głównym paśmie
nadawania, oraz audycje tematyczne związane z określonym rodzajem muzyki. W Radiu
Polonia nadawana będzie przede wszystkim muzyka polska, tj. muzyka tworzona przez
polskich artystów ale też w różnych językach.
Wśród audycji wymienić można takie pozycje, jak:
Salonik Poetycki, Ciągle w drodze, Muzyka we krwi, Piwnica Artycha,
Dobre rady dla zdrowia, Smacznie i zdrowo, Na sportowo, Pomosty kultury, Historia i tradycja .
Zostawiamy też przestrzeń dla audycji zaproponowanych przez naszych Mecenasów,
Partnerów, Patronów, Sponsorów i Słuchaczy.

Ludzie radia


Mark Krawczyński

B.Arch. (Hon.) UNSW, A. Mus. A (Hon.) AMEB, CPMCHAA, QMSAAT.
Architekt, Artysta, Pianista, Były Dyrektor firmy Carshade
Australia Pty Ltd i dyrektor Elemental Flow Towers Ltd w
Irlandia. Konsultant Marketingowy, Kierownik Budowy,
Mówca Motywacyjny i Wykładowca, Prezes Fundacji „
Przyszłość dla Polski”, Były Prezes Rotary Club Warszawa City,
członek NSW Board of Architects w Australii i Polsce
Instytut Architektów SARP. Paul Harris Fellow, pełniący obowiązki przewodniczącego HOC
dla Konwencji RI dla Warszawy na lata 2023-25 dla Okręgu 2231 i RI
Komitet Promocji Konwencji w Seulu, Atlancie, Toronto i
Tajpej. Kierownik projektu ds. projektów EFT i klastra ekologicznego-
zasady budowania. Założyciel Dyrektor Środowiska
Sustainability Rotary Action Group w USA 2015-17.
Przewodniczący Bałtyckiej Regionalnej Sieci Działań BASRAN od 2021 r.
Urodził się w 1948 roku w Warszawie, syn Zbigniewa Krawczyńskiego –
architekta i współautora odbudowy Starego Miasta w Warszawie po zakończeniu
II wojny światowej. W 1959 roku musiał wyjechać z Polski i przyjechać
wraz z rodzicami do Australii, gdzie mieszkał przez 47 lat. Ukończył
z wyróżnieniem Conservatorium of Music w Sydney (recitale fortepianowe
i koncerty w telewizji australijskiej). Następnie poszedł w ślady ojca
i ukończył z wyróżnieniem Wydział Architektury UW
University of NSW w 1973. W następnych latach uzyskał wiele
dodatkowych kwalifikacji i nagród, a także został zarejestrowany jako
Dyplomowany Architekt. Ma w swoim portfolio ponad 80 publicznych i
prywatnych projektów architektonicznych, w tym nagradzanych prace do
Muzeum Australijskiego i rekonstrukcję Opery w Sydney
(prace kosztujące 700 mln USD w dzisiejszej wartości, na których też był
Kierownikiem Budowy), który obejmował budowę 3 nowych kondygnacji
podwodnych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień.
W 2004 roku wrócił do Polski z przywożąc obraz panoramę Starego Miasta wykonany w 1952 roku przez jego ojca Zbigniewa Krawczyńskiego, w celu uwiecznienia dorobku architektów Warszawy
po II wojnie światowej. Od 22 lat Mark Krawczyński
propagował kulturę polską i australijską, organizował wystawy i
rozwinął współpracę biznesowa i artystyczną między Polską, a resztą
świata. W 2006 roku Mark zaangażował się w organizację imprezy specjalnej
wystawy pod tytułem „Orły w krainie kangurów” przedstawiającą
polską imigrację w Australii.
Często prowadzi wykłady o architekturze oraz kulturze polskiej i australijskiej
w całej Europie, USA i Azji. Został wybrany najlepszym mówcą na TEDx w
Warszawie w 2011. Jest prezesem Fundacji „Polska Przyszłość”
(Przyszłość dla Polski). Zorganizował wiele imprez kulturalnych i artystycznych,
wystawy w Polsce. Odwiedził przez ponad 50 lat 55 krajów i
suwerennych państw i w większości z nich wygłaszał wykłady.
Był współproducentem australijskiego filmu krótkometrażowego o Chopinie w 4
językach. Później w 2011 roku stworzył 48-minutowy film dokumentalny,
z australijskim producentem Peterem Beveridge’em i brytyjskim aktorem Simonem Callowem
o odbudowie Warszawy pt. „Wyjście z popiołów”. To romantyczny film dokumentalny o Warszawie i duchu
Polaków, którzy zrealizowali największy projekt architektoniczny w historii świata, kiedy odbudowali całą Warszawę po II wojnie światowej ( odbudowa samego Historycznego Starego Miasta uzyskała
najwyższą ocenę w rankingu na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO). Całe miasto, w tym
ponad 15 000 budynków, zostało całkowicie zdewastowane podczas II wojny światowej, była to
katastrofa prawie 4 razy większa niż Hiroszima. Ten projekt przebudowy jest
współczesnym cudem pozytywnej energii i pracy zespołowej. Mark Krawczyński
osobiście prezentował film w ponad 130 miejscach na całym świecie.
Za każdym razem przyjmowany był ze wspaniałym entuzjazmem jako prawdziwie
inspirująca produkcja. Pomaga tworzyć międzynarodowe zrozumienie i
uznanie kulturowe.
W ciągu ostatnich 11 lat Pan Krawczyński zaangażował się w sprawy ochrony środowiska
zrównoważonego rozwoju i opracowuje nowy multi-
symbiotyczny system rozwiązań technologicznych w budownictwie. To wyjątkowe połączenie
wielu sprawdzonych technologii jest liderem w typologii budynków dla
XXI wieku i w przyszłości. W projekt zaangażowanych jest wielu światowych ekspertów. To
harmonijnie łączy od 3 do 5 czystych energii ze względu na wyjątkowość budynku i
kształt, aby stale zaspokajać wszystkie potrzeby energetyczne tego typu budynków,
a także dostarczać dodatkowej czystej energii do ponownego ładowania samochodów elektrycznych dla
gości hotelowych, mieszkańców i pracowników. Energia elektryczna może być teraz dostępna w
kosztach niższych od tych, które wykorzystują paliwa kopalne, a także stworzy wiele nowych miejsc pracy
w społecznościach w wielu krajach, gdy tego typu budynki
staną się bardziej popularne na całym świecie. Mark Krawczyński ma również bardzo konstruktywne
relacje z bardzo aktywną Fundacją Reybudhelp na wschodzie
Polski.
w 2020 r napisał i skomponował utwór do teledysku w 2 językach pt
„Dbamy o nasz świat”. Przedstawia on, jak działa międzynarodowa organizacja charytatywna
Rotary (której jest również aktywnym członkiem), pomagająca zmieniać
świat na bardziej przyjazne miejsce, zwłaszcza dla tych, którzy mieli mniej szczęścia.
Jest przewodniczącym międzynarodowej sieci BASRAN (2021-23) która działa w
9 krajach, aby ocalić Morze Bałtyckie dla przyszłych pokoleń. Prowadzi
seminaria z naukowcami i ekspertami ds. ochrony środowiska pokazujące, jak możemy
wszyscy pomóc zachować tę bardzo zagrożoną krainę cudów wodnych skarbów.

Edyta Wacławczyk

Jestem Edyta, mam 18 lat. Moją największa pasją jest sport, który zajmuje większą część mojego życia. Gram profesjonalnie w siatkówkę, miałam zaszczyt reprezentować nasz kraj w wielu turniejach międzynarodowych. Czas wolny staram się wykorzystać na rozwijanie pozostałych hobby, takich jak straż pożarna oraz fizyka jądrowa. Wiele moich działań, planów i pomysłów powstało dzięki inspiracji innymi osobami, ja chciałabym przekazywać te inspiracje dalej. Ludzie mogą zmieniać świat na lepsze i robić naprawdę niesamowite rzeczy, ale czasem brakuje im tej iskierki, która rozpocznie działanie. W moich audycjach zagoszczą ludzie, którzy osiągnęli w życiu sukces na różnych jego płaszczyznach i być może ich historia będzie, tą właśnie iskierką, stanowiącą bodziec do działania dla innych.
Ich ciekawe i często bardzo odmienne drogi na szczyt pokazują że możliwości jest naprawdę wiele. Wierzę, że moi słuchacze dzięki tym audycjom odnajdą motywację i determinację do spełniania swoich marzeń i celów.

Stefania Biela

Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki. Wieloletni nauczyciel muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu. Od 2002 roku związana z amatorskim ruchem śpiewaczym. Dyrygentka Chóru „Canzona” w Kochanowicach i Chóru „Lutnia” w Koszęcinie.
Od roku 2010 pełni funkcję Dyrygenta Okręgowego w strukturach Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Odział Tarnowskie Góry i prowadzi koncerty połączonych chórów. Instruktor senioralnego zespołu śpiewaczego „ Za młodzi na sen” działającego w Lublińcu. Były instruktor muzyczny w Zespole Pieśni i Tańca „Halka” w Lublińcu. Od kilkunastu lat współpracuje z poetką Marią Dziuk, tworząc muzykę do jej wierszy i teatrzyków. Na szczególną uwagę zasługują piosenki o kwitnących rododendronach, znajdujących się w Brzozie, niedaleko Kochcic oraz o Hrabim Ballestremie, właścicielu tych ziem. Pianistka, kompozytorka pieśni i piosenek dla dzieci i dorosłych , w tym piosenki ,,Nasze miasto” , która powstała z okazji Jubileuszu 750- lecia miasta Lublińca. Od niedawna akompaniuje koszęcińskiej grupie Ale Teatr- w spektaklu „Panowie dwaj”.

Marek Świderczuk

ur. 1959

Działalność zawodowa:

1985-1998 Założyciel i właściciel Firmy REYBUD

1992- współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Byłym Obozem Koncentracyjnym Gross-Rosen

1994-1998 Prezes METRON-REYBUD Sp. z o.o.

1998-2000 Burmistrz miasta Rejowiec Fabryczny

2000-2022 Prezes REYBUD Sp. z o.o.

2015 – Założyciel Fundacja Gospodarcza Polonii Świata

2001-2022 – Prezes Rejowieckie Stowarzyszenie Agroturystyczne

2022 – Założyciel i Prezes Fundacja REYDHELP

Podczas nauki w technikum budowlanym 1975-76 PSB Lublin grał na akordeonie w Orkiestrze Rozrywkowej ZA PSB. Lata 1979-84 studia na Wydziale budownictwa Politechnice Lubelskiej, w roku 1981 podczas strajków studenckich prowadził kronikę fotograficzną strajku, członek pierwszego w PRL Samorządu Studenckiego. Po uzyskaniu dyplomu w 1985 roku w rodzinnej miejscowości Rejowiec Fabryczny założył prywatną firmę gdzie w oparciu o wyniki swojej pracy magisterskiej, produkował innowacyjne materiały budowlane. Firma REYBUD działała w realiach gospodarki socjalistycznej, kiedy było mnóstwo problemów w prowadzeniu firm prywatnych, lecz dzięki olbrzymiej pracy i determinacji firma rozwijała się i w roku 1994 zawiązała spółkę METRON-REYBUD z państwową Fabryką Wodomierzy METRON. Od roku 1998 po przejęciu wszystkich udziałów firma działa pod nazwą REYBUD Sp. z o.o., a jej główna działalność to sprzedaż i montaż stolarki okienno / drzwiowej, fotowoltaiki, pomp ciepła, hydrauliki, kotłów na pellet. Od roku 1992 wraz z promotorem swojej pracy magisterskiej – Mieczysławem Mołdawą (byłym więźniem K.L.Gross-Rosen) zaangażowany w „Towarzystwie Opieki nad Byłym Obozem Koncentracyjnym Gross-Rosen” w skuteczną walkę na rzecz zaprzestania wydobycia granitu w kamieniołomie obozowym, gdzie straciło życie tysiące polskich patriotów. W latach 1998-2000 Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny. Od 2001 roku współzałożyciel i Prezes Rejowieckiego Stowarzyszenia Agroturystycznego, które promuje regionalnych rolników, ich wyroby oraz tradycje ginących zawodów w regionie. REYBUD współpracuje z Politechniką Lubelską i Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie w zakresie badań nad przetwórstwem odpadów ceramicznych i gipsowych na potrzeby produkcji materiałów budowlanych do betonów specjalnych oraz nawozów dla rolnictwa. Bliskie są mu idee zrównoważonego rozwoju, recyklingu, ekologicznego budownictwa i wykorzystani odnawialnych energii oraz samowystarczalnych gospodarstw domowych. REYBUD należy do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. W latach 2008-2015 REYBUD produkował stolarkę PCV. Od marca 2022 firma REYBUD zaangażowała się w pomoc humanitarną dla ogarniętej wojną Ukrainie – na terenie firmy powstał HUB przeładunkowy dla transportów humanitarnych z całego świata dla Ukrainy. W kwietniu 2022 z grupą Przyjaciół założył Fundację REYBUDHELP. Aktualnie Fundacja oprócz pomocy humanitarnej gromadzi i przekazuje pomoc humanitarną dla Ukrainy. Jednym z celów Fundacji jest promowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkalnym.

Aleksander Giedroyć

Data i miejsce urodzenia:

06.02.1953, Charków, Ukraina

Obywatelstwo:

Ukraińskie, Polskie

Znajomość języków:

polski, ukraiński, rosyjski

Wykształcenie:

Wyższe techniczne wojskowe, Wyższa Szkoła Wojskowej łączności, (Połtawa,Ukraina);

Wyższe z ubezpieczenia „Anderrajter z ubezpieczenia”, Przedstawicielstwo General Cologne Re (Munch, Niemcy), Ryga, Łotwa;

Warsztaty biznesowe „Przedsiębiorcza Polonia” 2013r., Wyższa szkoła Informatyki i Zarządzania i MSZ RP, Rzeszów, Polska;

Działalność zawodowa:

   • 09.2017 – dzisiaj – wiceprezes stowarzyszenia Polonia International, (Bruksela, Belgia);

   • 04.2015 – dzisiaj – prezes stowarzyszenia „Dom Polonii na Wschodzie”, pozarządowa społeczna Polonijna organizacja

   • 07.2012 – 11.2014 – doradca Prezydenta Towarzystwa Ubezpieczeniowe „Mega – Garant”, (Ukraina);

   • 03.2011 – 07.2012 – doradca Dyrektora Generalnego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Mir”, (Ukraina);

   • 10.2010 – 02.2011 – doradca Dyrektora Generalnego „UBI ubezpieczenie”(Ukraina);

   • 05.1999 – 08.2010 – Dyrektor przedsiębiorstwa „LEMMA-Akwizit” (Charków, Ukraina) Towarzystwo Ubezpieczeniowe „LEMMA S.A.” (Kijów,Ukraina);

   • 10.1998 – 06.1999 – Dyrektor filii Towarzystwa Ubezpieczeniowego „ASKA S.A.” (Donetsk, Ukraina);

   • 12.1997 – 08.1998 – prawnik firmy „żytłoBud”, (Ukraina);

   • 12.1996 – 12.1997 – wiceprezes firmy „CholTech”, (Ukraina);

   • 06.1996 – 12.1996 – wiceprezes firmy „TMM”, (Ukraina);

   • 01.1995 – 06.1996 – przedstawiciel na Ukrainie firmy „Taj Pej” Export – Import, (Przemyśl, Polska);

   • 01.1994 – 12.1994 – prawnik „Krio-Bank”, (Ukraina);

   • 01.1992 – 10.1993 – wiceprezes Towarzystwa Ubezpieczeniowego Medycznego „NADIJA S.A.” (Ukraina).

   • 09.1975 – 02.1992 – podpułkownik wojskowej łączności (Kaukaz, Azja Środkowa, Sybir, Ukraina).

   • 09.1971 – 08.1975 – podchorąży Wyższej Szkoły Wojskowej łączności (Połtawa, Ukraina)

   • 08.1970 – 08.1971 – robotnik Charkowskiego Zakładu Traktorów (Ukraina)

  O mojej osobie wspomniano w nast. książkach:

  – Almanach de Gotha, Vol. II, Part III, Families, 2001, (London, UK);

  – Książka Herbowa, 2010, UPUM, (Poznań, Polska).

  – Ukraińskie ubezpieczenie w osobach, 2007, (Kijów, Ukraina).

  Alicja Stępniewska-Nawaratne – częstochowianka, z wyboru rusycystka, z zamiłowania polonistka i bibliotekarka, z powinności pedagog specjalny. Stara się zwrócić uwagę uczniów na magię i moc słowa. Ze sporym sukcesem przygotowuje młodych ludzi do konkursów recytatorskich, poetyckich i literackich, o czym pisze m.in. do kwartalnika ECHO Gminy Przyrów. Pod wpływem sukcesów młodzieży w potyczkach poetyckich zdecydowała się wysłać jeden ze swoich wierszy na ogólnopolski konkurs literacki „Dziwny jest ten świat” zorganizowany na Fb w grupie „Pisz i czytaj wiersze”. I tak zaczęła się pozaszufladowa przygoda z poezją.

  Debiutowała drukiem w pokonkursowej  antologii Przewrotność losu w 2019 r.

  Bywa nagradzana: II miejsce we wspomnianym wyżej  konkursie „Dziwny jest ten świat” ,

  III miejsce w konkursie „Mój tomik wierszy 2” , wyróżnienie w 40. Jubileuszowym Maju Poezji o zasięgu międzynarodowym.

  Wiersze prezentuje głównie na spotkaniach czytelniczych i w mediach społecznościowych, m.in. w grupach: Pisz i czytaj wiersze, Stowarzyszenie Pisarzy „Jura”, Kształty słów – zajrzyj tu, napisz coś, Club Q – poetycka grupa poetyczna, Salonik Poetycki – Radio Polonia. Jej wiersze czytane były przez prowadzącego społeczny projekt „Ogrodowe Czytania  Czwartkowe” (2020 – 2021)

  Uczestniczyła  w audycjach Radia Guardian poświęconych poezji i w projektachrecytatorskich Audycji Poetyckich „Pióro Feniksa”.

  Jest współautorką wielu antologii, w tym charytatywnych. Całkowicie świadoma wydania tomiku poetyckiego W drodze (2020). W marcu 2023 r. nawiązała współpracę z internetowym Radiem Polonia (www.radiopolonia.net) z zamiarem popularyzacji głównie współczesnej poezji i jej autorów.


  Angelika Korzeniowska to moje legalne imię – Mika Moods to Artystyczne imię, które sama wybrałam. Od 2021 roku działam głównie na freelance – projektuje, maluję, tworzę muzykę oraz współorganizuję eventy.  Aktywnie korzystam z nowych możliwości, jakie oferuje technologia.. Mam doświadczenie w pracy z klientem zarówno indywidualnym, jak i korporacyjnym (duże marki jak np. L’Oréal, Maybelline, KFC, Opel).  Realizuję projekty kreatywne na zamówienie oraz tworzę autorskie kompozycje. 

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  OBECNIE – FREELANCE: KOMPONUJE AUTORSKIE PIOSENKI I SETY DJ, MALUJE  NA ZAMÓWIENIE OBRAZY ORAZ REALIZUJĘ PROJEKTY KREATYWNE

  04/2023 –  WSPARCIE W ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEGO MEETINGU LEKKOATLETYCZNEGO „KORZENIOWSKI RACE WALKING CUP” – EVENT ODBYŁ SIĘ 23/04 NA STADIONIE NARODOWYM PGE W WARSZAWIE

  03/2023  – WSPÓŁORGANIZATORKA KONGRESU BIZNESOWEGO Z CYKLU LIDER Z POWOŁANIA, VIII EDYCJA PROGRAMU KOBIETA CHARYZMATYCZNA, MAGAZYN WHY STORY

  10/2022 – OBECNIE –PROJEKT IG @EUMEETSMUSIC DLA GENSHAGEN FOUNDATION AND ERSTE FOUNDATION, NIEMCY

  07/2022 – 10/2022 –MARKETING AND PR DIRECTOR, GALERIA SZTUKI STATION OF ART, WARSZAWA 

  05-06/2023  – WSPÓŁORGANIZATORKA KONGRESU BIZNESOWEGO Z CYKLU LIDER Z POWOŁANIA, VII EDYCJA PROGRAMU KOBIETA CHARYZMATYCZNA, MAGAZYN WHY STORY

  09/2021 – 06/2022 – INSTRUKTORKA WARSZTATÓW MUZYCZNO-PLASTYCZNYCH, SZKOŁA TERAPEUTYCZNA CHOCIMSKA, WARSZAWA 

  10/2021 – WSPÓŁOGRANIZACJA AUTORSKIEJ WYSTAWY „POTRZEBA ISTNIENIA”, galeria STATION OF ART., WARSZAWA

  07/2019 – 02/20121 – ART DIRECOR, agencja reklamowa MCCANN WORLDGROUP POLSKA

  09/2018 – 06/2019 – ART DIRECTOR, agencja reklamowa OS3

  10/2017 – 07/2018 – JUNIOR ART DIRECTOR, agencja reklamowa COMMUNICATION UNLIMITED

  10/2017 – 01/2018 – INSTRUKTORKA WARSZTATÓW MALARSKICH, galeria OFFICYNA ART & DESIGN, WARSZAWA

  09/2017 – ORGANIZATORKA TARGÓW SZTUKI I RĘKODZIEŁA VOLII, galeria OFFICYNA ART & DESIGN, WARSZAWA

  09/2016 – ORGANIZATORKA TARGÓW SZTUKI I RĘKODZIEŁA VOL I, galeria OFFICYNA ART & DESIGN, WARSZAWA

  12/2015 – 04/2016 – ORGAZNIZACJA I MARKETING WYSTAWY ”CEMB, CZYLI 7” W RAMACH XVI FESTIWALU SZTUKI I NAUKI,  MIEJSKA GALERIA SZTUKI, ŁÓDŹ

  07 -08/2012 – KOORDYNACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ NAD ZAPROSZONYMI DO STUDIO EKSPERTAMI, TVP SPORT